Yüklenme Kuluçkadayım

-Aykut yüklenme kuluçkadayım!Aykut kırcaan yumurtaları abanma Aykut !

+Senin gibi babanın taa mına koyiim Aykut !

Reklamlar